. .

VÖLGYZUGOLY


MAGYAR TOLKIEN OLDALAK

. .
. .   . .
Főmenü

Magyar Tolkien Társaság


Partnerek

.

Tolkien Gy.I.K. - Gyakran Ismételt Kérdések

"Egyvalamiben nem változtál, drága barátom - mondta Aragorn. - Most is talányokban beszélsz."
(A KÉT TORONY)

  Középfölde

 1. Általánosan Középföldéről
 2. Eruról és az ainukról
 3. A fajok eredetéről
 4. Az ember eljövetele előtti időkről
 5. Az Első Kor háborúiról
 6. A Másodkor eseményeiről
 7. A Harmadkor eseményeiről a Gyűrűháború előtt
 8. A Gyűrűháborúról
 9. A Negyedkor kezdetéről


1. Általánosan Középföldéről [>>]

- Hol található Középfölde?
Középfölde a legnagyobb kontinens Ardán, azaz a Földön. Arda pedig Eä-ban, a Világmindenség közepén található.

- A történetek egy más korban vagy egy másik világban játszódnak?
Valószínűleg egy másik korban. Ez Tolkien korai legendáira mindenképpen érvényes. Azért kezdett dolgozni mitológiáján, mert az angoloknak nem volt igazi mítoszuk, mint például a keltáknak és a germánoknak. Történeteket kezdett írni a Föld egy kitalált korszakában zajló eseményekről.

- Vannak-e más földek is Középföldén kívűl Ardán?
Igen, bár Középfölde a legnagyobb kontinens, más földek is léteznek. Eredetileg a Halhatatlanföldek is Ardán voltak, de Númenor elsüllyedése után a rejtett dolgok birodalmába kerültek. Sok kontinens ekkor keletkezett.

- Ki, vagy kik teremtették a világot?
Kezdetben csak Eru létezett, akit Illúvatarnak is hívtak, az ő gondolatainak szülöttei voltak az ainuk. Azok dallamokat formáztak, s azokból bontakozott ki a világ. Ekkor Eru elküldte a Semmibe az Olthatatlan Lángot, vagy más néven a Titkos Tüzet, s az lett az életre kelt Világmindenség (Eä) szíve. Néhány ainu, akik közül a hatalmasabbakat valáknak és a kisebbeket maiáknak neveznek, leszállt a Földre (Arda), s nekifogott a megformálásához. Így keletkezett a Világ.


2. Eruról és az ainukról [>>]

- Vannak-e Ardának istenei?
Egy Isten létezik, akit Erunak, vagy Illúvatarnak hívnak Középföldén. Az ainuk, azaz a valák és a maiák az ő gondolatának szülöttei, ő hozta létre őket, s hatalmuk is korlátozott, tehát nem hagyományos értelemben vett istenek. Tolkien első írásaiban még isteneknek nevezi őket, de a későbbiek folyamán ezen változtat. A primitívebb emberi kultúrák sokszor hitték isteneknek őket, de például a tündék és a dúnadánok, akik jobban ismerték a valákat, sohasem tartották azoknak.

- Kicsoda Illúvatar?
A szó jelentése: Mindenek Atyja. Erunak is hívják, amely Egyetlent jelent. Ő kezdetektől fogva létezett, Ő teremtette az ainukat és a Világot, amikor föllobbantotta az Olthatatlan Lángot. Eä egyetlen igazi Istene.

- Kik azok a valák?
Az ainuk leghatalmasabbjai, akik leköltöztek Ardára, részt vettek a megformálásában, s Illúvatar rájuk bízta a Föld kormányzását. Hét királyuk és hét királynőjük volt, s mindegyiket kisebb hatalmú szellemlények, a maiák szolgálták. Kezdetben Melkor is közéjük tartozott, de ő a Világ Ura akart lenni, így a valák száműzték maguk közül. A valák legfőbb királya Manwe volt, az ő felesége Varda, akit a tündék Elberethnek neveznek.

- Ki volt Morgoth?
Eredetileg Melkornak hívták, ő volt a leghatalmasabb az ainuk között, Manwe fivére, de szembeszállt Eru akaratával, magának akarta megszerezni az Olthatatlan Lángot, s később háborút indított a valák ellen a Világuralomért. Ő volt az, aki miután kiszabadult a valák fogságából, szembeállította a nemestündék egy csoportját (noldák) a valákkal, s elrabolta a szilmarilokat. A noldák királya, Fëanor nevezte el őt Morgothnak, azaz Fekete Ellenségnek.


3. A fajok eredetéről [>>]

- Kicsodák Illúvatar Gyermekei?
A Nagy Muzsika harmadik dallamából bontakoztak ki, melyet Eru egyedül formált, az ainuk muzsikájától függetlenül. Ők a tündék és az emberek, az előbbiek az Elsőszülöttek, az utóbbiak pedig a Másodszülöttek. Egyedül Eru tudta, mikor ébrednek fel a Világban, s hogy hol, a valák előtt ez rejtve maradt. Először a tündék-, majd jóval később az emberek ébredése jött el. A tündék halhatatlanok voltak, s elhívták őket az Áldott Birodalomba, de sorsuk előre meg volt írva, s ez szorosan kapcsolódott a Világ sorsához. De az emberek a maguk urai lehettek, szabadon alakíthatták végzetüket, bár halandóak voltak, s osztályrészük a Halál, melyet Illúvatar Ajándékának is neveznek.

- Honnét vannak a törpök és az entek?
A törpöket egy Aule nevű vala teremtette, aki elégedetlen volt Illúvatar Gyermekeivel, s mivel féltette őket Morgothtól, erősnek és hajlíthatatlannak formálta őket. Titokban csinálta mindezt, Eru azonban észrevette. Aule kész lett volna kalapácsával szétzúzni teremtményeit, de Eru megértette őt és vágyát, megértette alázatát, s elfogadta Aule ajánlatát. Önálló akaratot adott a törpöknek, akiket a törpök Hét Atyjának szoktak nevezni, viszont megtiltotta, hogy előbb érkezzenek meg a Világba, mint Gyermekei. Aule ekkor elrejtette őket Középfölde hegyeinek mélyébe, hogy ott feküdjenek, amíg el nem jő az idejük. Aule hitvese, Yavanna, a Gyümölcsadó, látván Eru kegyességét, egy különös kéréssel állt elő. Féltette azokat a dolgokat, melyeket ő formált ki Ardán, különösen a fákat, aki teljesen védtelenek a fejszecsapásokkal szemben. Azt szerette volna, ha a fák beszélni tudnának minden gyökeres teremtmény nevében, s megbüntetnék, aki kárt tesz bennük. Illúvatar felfigyelt gondolataira, s megalkotta a fák pásztorait, az enteket.

- Ki alkotta meg és miért az orkok és a trollok fajtáját?
Morgothnak sikerült nem sokkal a tündék ébredése után fogjul ejteni néhány kóborló tündét. Egyesek úgy vélik, ezeket börtönbe vetették, s lassú kegyetlenséggel megrontották és rabságba törték; így tenyésztette ki Morgoth irigységből és ocsmány gúnyból az orkok förtelmes fajtáját, amelyek aztán a tündék legelszántabb ellenségei lettek. Kevés biztosat tudhatunk meg abból, ami Utunmo (Morgoth vára) tárnáiban történt, de tény az, hogy Morgoth lázadása óta nem tudott életet, még élethez hasonlót sem teremteni. A trollok fajtáját pedig az entek megcsúfolására tenyésztette ki.


4. Az ember eljövetele előtti időkről [>>]

- Milyen események történtek a tündék ébredése előtt?
Melkor uralkodni akart a Világon, de ezt a valák nem engedték meg neki. Melkor pedig félt Tulkas (a legerősebb vala) haragjától, így titokban szőtte terveit, míg a valák Arda megformálásával voltak elfoglalva. Hatalmas erődítményt kezdett ásni, mélyen a föld alatt, sötét hegyek alatt, s gonoszsága és gyűlöletének penésze kiáramlott onnan, s elhervastotta Arda tavaszát. Ekkor a valák tudták már, hogy Melkor ismét munkálkodik, s keresni kezdték búvóhelyét. Ám Melkor mérte az első csapást: megostromolta az oszlopokat, melyen a Valák Lámpásai álltak, hogy fényt adjanak nekik munkálkodásuk alatt, s Melkor lerombolta és széttörte őket. Ezután föld alatti erősségébe vonult vissza, Utumnóba, ahol már nem kaphatták el. A valák ekkor költöztek Valinorba, s Yavanna megalkotta a Két Fát, melyek ezüst és arany fénnyel töltötték meg a Világot. Hosszú korszakokon át ki sem mozdultak innét, de Melkor nem aludt, figyelt és munkálkodott, maga köré gyűjtötte démonait, a balrogokat, s néhány szellemlényt, akik fellázadtak a valák ellen, közülük a leghatalmasabb Szauron volt. Melkor várat épített a Tengerpart közelében, hogy figyelje a valákat, Angbandnak nevezte, s élére Szauront nevezte ki. A valák tanácskozni kezdtek, mitévők legyenek, ám ekkor véletlenül ráakadtak az Elsőszülöttekre, így nem várhattak tovább: összegyűjtötték erejüket, s megostromolták Melkor birodalmát. Végül leomlott Utumno kapuja is, Tulkas pedig legyőzte Melkort, akit Aulë láncával megkötözve Valinorba vittek. Csakhogy a valák nem derítették föl Angband és Utumno rejtett tárnáit, így sokan megmenekültek Melkor szolgái közül, így Szauron is.

- Mi az a Valinor, s mi az a Magányos Sziget?
A Halhatatlanföldek a messzi Nyugaton. Valinor a valák lakhelye, s ide hívták meg a valák a tündéket lakni. Ám kevesen indultak el a Tengeren keresztül, sokan elmaradoztak út közben, végül csak a vanyák, noldák és telerek törzse érkezett meg. A telerek, azaz a tengertündék egy része Középföldén maradt, más részük meg megszerette a Tengert, s Ulmo, a Vizek Ura nekik ajándékozott egy szigetet Valinor mellett, ahova elért a Fák fénye, s kivirágzott tőle. Ez volt Tol Eressëa, a Magányos Sziget.

- Mi volt a noldák lázadásának oka?
Melkor viszályt szított a noldák és a valák között, s amikor elrabolta Valinorból a szilmarilokat, a noldák a valákat hibáztatták, hogy nem tudják megvédeni még saját földjüket sem. A noldák minden figyelmeztetés ellenére hátat fordítottak Valinornak, s elhagyták a Halhatatlanföldeket.

- Hogyan teremtették a Napot és a Holdat?
Melkor és Ungoliant, a Pók a szilmarilok elrablásakor elpusztították Valinor Két Fáját. Yavanna megpróbálta újjáéleszteni őket, de nem sikerült. A Fák egy ezüstvirágot és egy aranygyümölcsöt hoztak csak, az előbbiből a Holdat, az utóbbiból a Napot alkották meg.


5. Az Első Kor háborúiról [>>]

- Mik azok a szilmarilok, s miért folytak háborúk érte?
A szilmarilok Fëanor, a tünde-kovács alkotásai, három ragyogó drágakő, melyek a Fák szent fényét őrzik belsejükben. Ha tisztátalan kéz érinti meg őket, megégetik azt, így Melkor kezét is, amikor elrabolta őket. Fëanor ekkor nevezte le Melkort Morgothnak, a Fekete Ellenségnek. Fëanor és fiai megesküdtek, hogy bosszúval és gyűlölettel fognak üldözni a világ végezetéig bárki valát, démont, tündét, vagy embert, bármilyen lényt, ha az magánál mer tartani, vagy őrizni egy szilmarilt. E rettenetes eskü kötelezte őket a szüntelen háborúskodásra, s emiatt üzentek hadat Melkornak, akit ezentúl csak Morgothnak hívtak.

- Hol volt Beleriand és kik lakták?
Beleriand Középfölde északi-északnyugati része, a Kék Hegységtől nyugatra. Lakói eleinte a sindák voltak, akik több birodalmat hoztak létre itt, közülük a legjelentősebb Doriath volt, melynek uralkodója, Thingol, egy maiát, Meliant vett feleségül. Az ő lányuk Lúthien. A Kék Hegység keleti oldalában a törpök csarnokai voltak, akik ekkor még békében éltek a sindákkal. Mikor a noldák visszatértek Középföldére, a sindák nem nagy örömmel látták ennyi hatalmas és birodalomra éhes herceg érkezését nyugatról, s Thingol csak kevesüknek nyitotta meg királyságát. Míg a noldák Morgoth-tal háborúztak, a sindák eleinte semlegesek akartak maradni. De mindezek ellenére nem fordítottak hátat rokonaiknak. Az emberek érkezte utoljára Beleriandba, s a tündék tanítgatták őket, amíg a fajtájuk meg nem erősödött. Az embereknek csak kisebb területek jutottak.

- Mik az Első Kor legjelentősebb regéi?
Beren és Lúthien szerelmi története, Húrin gyermekeinek, Túrin turambarnak és Nienor Nínielnek a tragikus végzete, s ide sorolhatnánk Gondolin bukásának történetét és Ë:arendil utazását is.

- Mi történt a szilmarilokkal a kor végén?
Egy szilmarilt Beren és Lúthien szereztek vissza, ez később sok békétlenséget okozott, míg a végén csillag lett belőle az égen. A másik két szilmarilt Morgoth legyőzése után sikerült visszaszerezni, de Feanor fiai közül ketten esküjükre hivatkozva elloptak egy-egy szilmarilt. De az már égette a kezüket, mivel már elvesztették minden jogukat rá, s az átok és a fájdalom elől egyikük a tengerbe, másikuk egy tüzes szakadékba vetette magát, s velük együtt a szilmarilok is elvesztek örökre.

- Hogy békültek ki a valák a tündékkel?
Ëarendil a tündék és az emberek képviseletében érkezett Valinorba, ahová úgy jutott el, hogy felesége, Elwing vizimadár képében repült előtte a szilmarillal mutatva az utat. A valák végül meghallgatták őt, s felkerekedtek Morgoth ellen. Végül a tündék és az emberek segítségével legyőzték Morgothot, a tündék számára ismét megnyílt az út Tol Eresseára, de Ëarendil és Elwing Valinorban maradtak örökre.

- Mi lett Morgoth-tal a veresége után?
Megláncolták ismét régi láncával, nyakára húzták vaskoronáját, s száműzték a Világ határain túl lévő Semmibe, ott lesz fogságban a Világ Végezetéig.


6. A Másodkor eseményeiről [>>]

- Mi lett jutalma a valákkal szövetséges tündéknek és embereknek?
A szövetséges eldákat elhívták ismét Nyugatra, hogy a Magányos Szigeten, Tol Eressëán lakjanak, a legközelebb Valinorhoz. Sokan azonban még Középföldén maradtak közülük, egyesek dacból vagy büszkeségből, mások meg amiért még nem látták elérkezettnek az időt. Nekik nyitva áll még a lehetőség, hogyha belefáradnak a világ gondjaiba, később örökre elhajózhassanak Középföldéről. Az emberek, akik hűségesek voltak a valákhoz, egy virágzó kis szigetet kaptak a Halhatatlanföldek szomszédságában, ezt nevezték Númenornak, azaz Nyugathonnak.

- Kik voltak a Númenoriak?
Azok az emberek, akik a valákhoz való hűségükért Númenor szigetét kapták ajándékba, s oda költöztek Ëarendil fia, Elros uralma alatt, aki az ország első királya lett. Ő alapította meg a királyi dinasztiát, melynek tagjai az emberek közé lettek sorolva, de mivel féltünde őseik voltak, igen hosszú élet adatott meg nekik.

- Ki volt Szauron?
Morgoth egyik szolgája, a kezdetek kezdetén Aulë maiája lehetett. Ő lett Angband kapitánya, s Ura bukásakor sikerült megalázkodásával megtéveszteni a valákat, akik lassan elfeledkeztek róla. Szauron sokáig rejtőzve maradt, s várta, hogy eljöjjön az ő ideje, s ekkor elhatározta, hogy Középfölde Ura lesz.

- Hogyan próbálta meghódítani Középföldét?
Fölvette az Ajándékok Ura nevet, s barátságos alakot öltve megkörnyékezte a Középföldén maradt emberek és tündék szívét. Elkészítette a tünde-kovácsokkal a Hatalom Gyűrűit, mondván, ezzel felvirágoztathatják Középföldét, hogy olyan dicső legyen, mint Tol Eressea, vagy maga Valinor. Titokban azonban elkészítette az Egy Gyűrűt, hogy láthassa a többi Gyűrű viselőjének gondolatait és uralkodjon rajtuk. De terve lelepleződött, s kitört a háború közte és a tündék között.

- Hogyan okozta Númenor bukását?
Númenor utolsó királya, Ar-Pharazôn Szauront Númenorba vitte a foglyaként (Szauron szándékosan behódolt a királynak), s Mordor Ura három éven belül már királyi tanácsadó volt. Intézkedései során kivágták a Fehér Fát, templomot építettek Morgothnak, s végül szembeszegültek a valákkal: a tiltás ellenére beléptek Valinorba. Ekkor Manwë Illúvatart szólította, s ő elsüllyesztette Númenort, s átformálta a tengereket. Szauron ettől fogva már nem tudott szép alakot ölteni.

- Kik élték túl Númenor bukását és mi lett velük?
A Hűségesek, akik nem szegültek szembe a valákkal, Elendil vezetésével Középföldére menekültek, s itt megalapították Arnor és Gondor királyságát. De a sötétséget választók közül is megmenekültek néhányan a pusztuláselől, ezek a fekete númenoriak. Ők hamarosan szétszóródtak, sokan közülük Szauron szolgálatába álltak.

- Ki volt Gil-galad?
Fingon fia, a Középföldén maradt eldák királya, Lindon ura. Tagja volt az Utolsó szövetségnek, s Elendillel esett el Mordorban.

Mi volt az Utolsó Szövetség?
Az utolsó szövetségkötés ember és tünde között Szauron ellen. Elendil és Gil-galad között jött létre, s eredményeképpen egy időre megdőlt Szauron hatalma, mert elvették tőle az Egy Gyűrűt.


7. A Harmadkor eseményeiről a Gyűrűháború előtt [>>]

- Mi történt Szauronnal és a Gyűrűvel?
Amikor Elendil fia, Isildur apja kardjának csonkjával levágta Szauron kezéről a Gyűrűt, az elhagyta tesét, s szelleme elmenekült. Isildur pedig nem hallgatott a tündék tanácsára, nem semmisítette meg a Gyűrűt, hanem megtartotta magának. Ám egy alkalommal, amikor kíséretével északra tartott, meglepte egy ork sereg, akik kishíjján megöltek mindenkit, Isildur ujján a Gyűrűvel elmenekült. Az Anduinon átúszva azonban utolérte a vég: a Gyűrű elárulta, lecsúszott az ujjáról, az orkok pedig a túlpartról lenyilazták. A Gyűrű az Anduinba került. Szauron később a Bakacsinerdő déli részén, Dol Guldur nevű rejtekhelyén ismét testet öltött, s kutatni kezdett a Gyűrű után.

- Kik voltak az istar-ok (istari)?
Eredetileg maiák, akiket a valák küldtek Középföldére, hogy segítsék a népeket Szauron ellen. Öregember képében érkeztek meg, s vezetőik öten voltak: Szarumán, Gandalf, Alatar, Palando, Radagast.

- Honnét jöttek a hobbitok?
Pontosan senki sem tudja. Valószínűleg keletről, de nem igazán figyeltek fel rájuk. Nem tudni, mikor ébredtek fel a Világban, s azt sem, hogy hol, egyik nép őstörténete sem említi meg őket.

Miért kellett elhagyniuk a törpöknek Móriát?
Az utolsó móriai királyt, Durint megölte egy balrog, s a törptárnát fokozatosan elhagyták félelmükben a törpök. Később orkok telepedtek be ide.

- Mi volt Erebor?
A Magányos Hegy alatti törp királyság, amelyet Mória elnéptelenedése után alapítottak. Első királya Thrór volt. Erebort egy időre Szmóg, a sárkány foglalta el, de Bard, az íjjász megölte őt, így a törpök visszaköltözhettek.

- Mi történt Arnorral, az északi birodalommal?
Népük az idők során megfogyatkozott, s a númenoriak meg az eriadori emberekből túlságosan kevés maradt ahhoz, hogy belakjanak minden helyet, s a háborúkban sokan elestek. Kis birodalmacskákra és uradalmacskákra oszlottak, s ellenségeik egymás után végeztek ezekkel. Egyre csekélyebbek lettek az évek múlásával, mígnem dicsőségük letűnt, s csupán zöld buckák maradtak utána a fűben. Nem maradt belőlük más, csupán néhány titkon az erdőségeket járó különös vándor, akiknek az otthonáról vagy uticéljáról a többi emberek mit sem tudtak, s csupán Völgyzugolyban, Elrond házában ismerték származásuk titkát. De a kard szilánkjait sok-sok embernemzedéken át őrizték Isildur örökösei, s vérvonaluk is megmaradt töretlenül.

- Miért halt ki a királyi dinasztia Gondorban?
Gondor utolsó királya a déli dinasztiából Earnur volt, aki egyedül lovagolt Minas Morgul kapujához, hogy megfeleljen a Boszorkányúr kihívására, és párviadalban küzdjön meg vele, ám a Nazgûl elárulta , és élve hurcolta a kínok tornyába, s többé nem látta őt eleven ember. Earnur pedig nem hagyott örököst, ám amikor a királyok háza kihalt, a Hűséges Mardil házából származó helytartók kormányozták a várost és az egyre zsugorodó birodalmat.

- Mik voltak a törp-ork háborúk?
Miután Szmóg elfoglalta Erebort, Thrór, az utolsó király átadta a törpök Hét Gyűrűje közül az utolsót fiának, Thráinnnak, majd Móriába ment néhány társával. Ám ott a hegyi orkok vezére, Azog megölte, s sértő szavak közepette kidobta a kapun a fejét, amire ráégették az Azog nevet. Ez olyan sértés volt, amit a törpök nem hagyhattak válasz nélkül, s kitört a törpök és az orkok közötti háború. Sok veszteségek árán végül megbosszulták Thrór halálát, Dáin, a Vaslábú vágta le Mória kapui előtt. Ezután a törpök nem próbálkoztak meg Mória visszafoglalásával, s visszavonultak Kékhegység-beli csarnokaikba.

- Hogyan került elő a Gyűrű?
A Gyűrű sokáig feküdt a folyó medrében, míg egy napon egy Déagol nevű sztúr megtalálta, őt azonban barátja, Szméagol megölte, a kincset elvette tőle, s hamarosan magával vitte a hegyek mélyére. Itt is őrizte sokáig, mígnem egy nap a Gyűrű lecsúszott az ujjáról, s itt talált rá Zsákos Bilbó, a hobbit, aki a hegyek mélyén eltévedt. Bilbó magával vitte a Gyűrűt a Megyébe, a félszerzetek földjére.

- Mi történt Szauronnal, mikor kiűzték Dol Guldurból?
Fehér Szarumánnak köszönhetően a Fehér Tanács elkésett Dol Guldur megtámadásával. És a Sötét Úr előre látó volt, előkészítette minden további cselekedetét, a Kilencekelőtte jártak,s készültek a jövetelére. Ezért menekülése csupán csel volt, s hamarosan visszatért, s mielőtt a Bölcsek megelőzhették volna, visszament Mordor királyságába, s újjáépítette Barad-dûr tornyait.


8. A Gyűrűháborúról [>>]

- Ki lett Bilbó örököse?
Unokaöccse, Frodó, aki ismerte Bilbó történetét, s tudott a Gyűrűről. Amikor Bilbó örökre elhagyta a Megyét, Frodónak hagyta a Gyűrűt. Frodó vitte el Gandalf tanácsára Völgyzugolyba, hogy ott a Tanácson megtárgyalják, mi legyen vele.

- Kik alkották a Gyűrű Szövetségét, mikor és mi célból?
A Gyűrű további sorsáról Elrond Tanácsában döntöttek, s azt a döntést hozták, hogy mindenképpen meg kell semmisíteni. Frodó önként magára válalta a Gyűrűhordozó szerepét, s mellé még nyolc utitársat jelöltek ki, így kilencen voltak, akár a Lovasok, s ők alkották a Gyűrű Szövetségét. Ennek tagja volt a hobbitok képviseletében Frodó, Samu, Pippin, Trufa, az emberek képviseletében Aragorn és Boromir, a tündék képviseletében Legolas, a törpök képviseletébe Gimli,s Nyugat Erőit Gandalf, a Szürke képviselte.

- Miért akadályozta Fehér Szarumán Szauron terveit?
Szarumán amikor elárulta rendjét és a Fehér Tanácsot, nem azért tette, mert Szauron szolgálatában állt. Ő saját magának akarta a Gyűrűt, s így mindkét fél árulónak tekintette. Szarumán pedig igyekezett minden lehetséges riválist kiiktatni.

- Miért kapkodta el Szauron Gondor ostromát?
A Sötét Úrban fel sem merült, hogy ellenségei meg akarják semmisíteni a Gyűrűt, mert nem tudta elképzelni, hogy vannak, akik képesek lemondani a hatalomról, s akár magukat is feláldoznák e célért. Ha tudott volna Gandalf szándékáról, a Gyűrűhordozónak esélye sem lett volna a küldetés végrehajtására. De mivel nem tudott semmit, attól félt, újabb riválisai akadtak, akiknek szintén a Gyűrűre fáj a foguk. Aragornról tudott, s tisztában volt vele, hogy Isildur egy örököse, aki jogot formálhatna a Gyűrűre, mekkora fenyegetést jelenthet számára. Ezért úgy gondolta, jobb minél előbb támadni, amíg fel nem használják ellene saját ezközét.

- Ki győzte le a Nazgûlok urát?
Éowyn, aki rátámadt a Boszorkányúrra, hogy elterelje a figyelmét a sebesült Théoden királyról, Trufa segítségével győzte le őt. Végül Trufa keze által esett el.

- Mi lett a Gyűrűháború vége?
Frodó megsemmisítette a Gyűrűt, ekkor Barad-dûr leomlott, s Szauron szelleme nem tudott többé testet ölteni, seregei szétszóródtak. Aragorn pedig Elessar néven király lett Gondorban és újraegyesítette a két királyságot.

- Mi lett ezután Szarumán sorsa?
Az entek miután lerombolták Vasudvart, fogva tartották egy ideig, de aztán elengedték. Szarumán visszatért a Megyébe, hogy bosszút állhasson a hobbitokon. Embereivel felbolygatta a Megyét, végül saját szolgája ölte meg veresége után.

-Mivel fejeződött be a Harmadkor?
A Harmadkor végének Szauron bukását szokták tartani, ám a Negyedkor csak a Gyűrűhordozók és az eldák elhajózásával kezdődött.


9. A Negyedkorról [>>]

- Mi történt a Gyűrű Szövetségével a Negyedkorban?
A Szövetség Frodó, Gandalf, Bilbó, Elrond és Galadriel elhajózásával ért véget. Samu még sokáig Középföldén maradt, felesége haláláig, ezalatt többször is a Megye polgármestere, majd ő is elhajózik, mint az utolsó Gyűrűhordozó. Elessar király és Arwen királyné sokáig éltek együtt boldogan, Elessar halála után Arwen Lórienbe ment, s ott várta be a halált. Pippin megkapta a Tuk és a Thán címet, Trufiádok, Bakföld ura az Északi királyság tanácsosa lett. Éomer király halálos ágyán magához hívatta Trufát, majd a két hobbit Gondorba ment, s haláluk után Elessar király mellé temették őket. Legolas Ithiliába költözött néhány tündével, Gimli pedig a Tündöklő Barlangok Ura lett. Társaik halála után mindketten hajóraszálltak, s örökre elhagyták Középföldét.

- Ki lett a király Elessar halála után?
Elessar király és Arwen királyné fia, Eldarion. A király halálos ágyán átadta fiának Gondor szárnyas koronáját és Arnor jogarát. Eldarionban pedig összefonódott Elrond és Elros nemzetsége, s népének jó királya lett.

- Mi lett Középföldével a Negyedkorban?
Az eldák mind elhajóztak a messzi Nyugatra, csak a szürketündék és az erdőtündék maradtak. Celeborn néhány évvel Galadriel távozása után elhagyta Lórient és Völgyzugolyba ment Elrond fiaihoz. Lórien pedig egyre elnéptelenedett. Bár az erdőtündék királysága még sokáig fennállt, az ember vette át az uralmat, a többi faj háttérbe szorult. A hobbitok kiléptek elszigeteltségükből, de befolyásuk a Világ sorsára nem lett több. Szauron szolgái szétszóródtak, már nem jelentettek komoly fenyegetést, maradékuk elejtőzött a világ szeme elől. Az ember kora jött el, s a régi dalok és regék eseményei egyre inkább homályba vesztek.

.
Gyorsmenü

Legfrissebb hírek

máj. 22. (szerda), 15:53:15
Megjelent magyarul a Vasudvard árulása!

máj. 14. (kedd), 15:38:53
Itt a Hatalom Gyűrűi 2. évad első ízelítője

máj. 10. (péntek), 16:22:03
Újabb filmek Jacksonék közreműködésével

máj. 5. (vasárnap), 17:36:18
Tolkien Tábor 2024 – Szilmaril: A hősök útján

márc. 22. (péntek), 12:05:42
Tolkien Nap 2024 és Tolkien Olvasás Napja

feb. 9. (péntek), 12:21:31
Megjelent a Lassi Laurië 2024. téli száma

jan. 3. (szerda), 15:43:38
J. R. R. Tolkien 132. születésnapja

dec. 24. (vasárnap), 09:00:00
Karácsony 2023

. .
Völgyzugoly - Magyar Tolkien Oldalak
© 2000 Gandalf, Dúalon
. .